เครื่องวัดและทดสอบทางไฟฟ้า

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า Hi-Pot Tester, Withstanding Voltage Tester

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า หรือ Hi-Pot Tester/ Withstanding Voltage Tester คือเครื่องที่ใช้ทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มักใช้ในการรับรอง มอก. ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยจะทำการทดสอบว่าเครื่องไฟฟ้านั้นๆ มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ