เครื่องวัดและทดสอบวัสดุ

เครื่องวัดความแข็งของยาง Rubber Hardness Tester

เครื่องวัดความแข็งของยาง หรือ Rubber Hardness Tester คือเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแข็งของชิ้นงานพลาสติก,ยาง ในสายการผลิตที่ต้องการทราบข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ในงานควบคุมคุณภาพเหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมเกี่ยวกับทางเคมี, พลาสติก. ยาง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ