เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม

เครื่องวัดระดับเสียง Sound Level Meter

เครื่องวัดระดับเสียง หรือ Sound Level Meter คือเครื่องมือที่ใช้วัดระดับเสียงในงานจราจร สถานบันเทิง ระบบขนส่งมวลชน โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมให้ได้ระดับตามที่กฎหมายกำหนด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ