เซนเซอร์

สวิทช์ลำแสง Fiber sensors / Laser sensors / Photo sensors / Area sensors

สวิทช์ลำแสง เปรียบเสมือนตาวิเศษ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเหมือนสวิทช์ทางกล แต่ว่ามีข้อดีแตกต่างจากเซนเซอร์ตรวจจับชนิดอื่นๆ เมื่อวัตถุบังลำแสงเอาท์พุทจะเปลี่ยนสถานะ เช่น จาก Light-On เป็น Dark-On หรือจาก Dark-On เป็น Light-On

ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับเซนเซอร์อื่นๆ

1. ระยะตรวจจับไกล

2. สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกชนิด

3. ความเร็วในการตรวจจับสูง

4. ความแม่นยำในการตรวจจับสูง

5. ตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัส

6. สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นเฉพาะของสวิทช์ลำแสงเท่านั้น

 

แบ่งได้เป็น 3 แบบตามลักษณะการทำงาน

Through-Beam

           แบบแยกตัวรับและตัวส่ง คือตัวรับแสงและตัวส่งแสงจะแยกกันอยู่คนละตัว  

           ข้อดี ระยะการตรวจจับไกลกว่าสวิทช์ลำแสงทุกแบบ มีความแม่นยำสูง สีและผิวของวัตถุไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

 

Retro-reflective

           แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน มีตัวรับแสงและตัวส่งแสงอยู่ในตัวเดียวกัน แต่ติดต้ังแผ่นสะท้อนไว้ฝั่งตรงข้าม 

           ข้อดี ใช้เนื้่อที่ในการติดตั้งน้อย ค่าใช้จ่ายในการเดินสายต่ำ การปรับตั้งลำแสงทำได้ง่าย

           

 

Diffuse-reflective

          แบบสะท้อนกับวัตถุ ตัวรับและตัวส่งแสงอยู่ในตัวเดียวกัน ใช้วัตถุที่ตัดผ่านลำแสงเป็นตัวสะท้อนแสง แต่สีและพื่้นผิวของวัตถุมีผลต่อการตรวจจับ

          ข้อดี ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย ประหยัดเวลาในการติดตั้งและปรับแต่งทิศทางของลำแสง

          

 

 

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ