เซนเซอร์

เอ็นโค๊ดเดอร์ Encoder

เอ็นโค๊ดเดอร์ หรือ Encoder เป็นเซนเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่เชิงมุมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น วัดระยะการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน วัดมุมในการหมุนหรือมุมขยับของข้อต่อ วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสายพาน วัดขนาดของพื้นวัสดุ เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ