เซนเซอร์

โซน่าพร๊อกซิมิตี้เซนเซอร์ Sonar Proximity Sensors

โซน่าพร๊อกซิมิตี้เซนเซอร์ หรือ Sonar Proximity Sensors สามารถตรวจจับด้วยคลื่นเสียง จึงสามารถตรวจจับได้ระยะไกลและสามารถตรวจจับวัตถุได้ทุกประเภท

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ