แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 44
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • SANGI FF(LF)Series

  ทนทาน เชื่อถือได้

  • ตัวกลาง : ของเหลวทั่วไปที่สามารถใช้ได้โดยไม่กัดกร่อนสเตนเลส 304
  • วัสดุ : ลูกลอย, ก้านลูกลอย และส่วนติดตั้ง : สเตนเลส 304, โครงเครื่อง : สเตนเลส
  • ชนิดของการยึดติดตั้ง : เกลียว 1 1/2” PT หรือหน้าแปลน JIS5K 1 1/2” ติดตั้งทางด้านข้างถัง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ 30W/ 200 VDC หรือ ไมโครสวิทช์ 5A/ 250VAC
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 100 องศา C, 200 องศา C หรือ 350 องศา C
  • ทนความดัน 15 บาร์ หรือ 30 บาร์
 • NOHKEN OLV-2B-2

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย Buna, ก้านลูกลอย Polyacytal, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA AC
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 10 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.6
 • SANGI RFS-2-2E

  ลูกลอยสเตนเลสขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัดรุ่นทนอุณหภูมิสูง 120 องศาเซลเซียส

  • ลูกลอยทรงกระบอก
  • ตัวกลาง : น้ำหรือของเหลวทั่วไปซึ่งไม่กัดกร่อนสเตนเลส
  • วัสดุลูกลอย, ก้านลูกลอย, ตัวล็อคลูกลอย : สเตนเลส 304
  • ชนิดของการยึดติดตั้ง : เกลียวตรง PF1/8 นิ้ว ยึดติดตั้งจากภายในถังทางด้านบน
  • แรงดันไฟใช้งานสูงสุด : 300VAC,350VDC
  • กระแสไฟใช้งานสูงสุด : 0.5A AC/DC (โหลดความต้านทาน)
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+120 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 5 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.75
 • NOHKEN OLV-5

  ลูกลอยสเตนเลสขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัดรุ่นทนอุณหภูมิสูง 120 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย สเตนเลส 316L, ก้านลูกลอย สเตนเลส 316, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA AC
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+120 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 20 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.8
 • NOHKEN OLV-2A-2

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย Buna, ก้านลูกลอย Polyacytal, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA AC
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 10 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.6
 • NOHKEN OLV-2P-2

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุลูกลอย, ก้านลูกลอย, แหวนล็อคลูกลอย : PP
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA AC
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 10 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.85
 • NOHKEN OLH-3

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านข้างถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ ลูกลอย, ก้านลูกลอย, แหวนล็อคลูกลอย : PP
  • แม่เหล็กจะอยู่ข้างนอก และสัมผัสกับของเหลวโดยตรง
  • การติดตั้ง : แนวนอน
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA AC
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 0.5 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.8
 • NOHKEN LS-11P-1A

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย PP, ก้านลูกลอย PP, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 0.5 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.9
 • NOHKEN LS-11R-1A

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย Buna, ก้านลูกลอย PP, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 10 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.7
 • NOHKEN LS-12P-1A

  ลูกลอยพลาสติกขนาดเล็กติดตั้งด้านบนถัง ราคาประหยัด รุ่นทนอุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ : ลูกลอย PP, ก้านลูกลอย PP, แหวนล็อคลูกลอย สเตนเลส 316
  • การติดตั้ง : แนวตั้ง
  • ชนิดของสวิทช์ : หรีดสวิทช์ ทนไฟ 50 VA
  • อุณหภูมิใช้งาน : -10~+90 องศา C
  • ทนความดันสูงสุด : 0.5 บาร์
  • ความถ่วงจำเพาะต่ำสุด : 0.9
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 44