เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ Radar Level Sensor

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ หรือ Radar Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับได้ทั้งของเหลวและผงเมล็ด ได้ บางคนเรียกว่า Microwave Level Transmitter หรือ Radar Level Transmitter ( แต่ต้องเลือกระหว่างรุ่นวัดของเหลว และ รุ่นวัดผงเม็ด) ใช้หลักการความถี่คลื่นในช่วง GHz ของ SIEMENS จะเน้นไปทางด้านของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง มีไอ หรือ ควันระเหย และ เน้นรุ่นที่ใช้วัดผงเมล็ดโดยเฉพาะ เช่น ปูนซีเมนต์, ข้าว, น้ำตาล เป็นต้น ส่วน HONDA จะเน้นเกี่ยวกับงานวัดระดับของเหลวที่มีฟองทางด้านบน ซึ่งยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถวัดระดับทะลุความหนาของฟองได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 12
 • SIEMENS SITRANS LR150 SIEMENS SITRANS LR150 เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์

  ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน

  - หลักการวัด : Radar
  - หน้าจอแสดงค่าและคุณภาพของอุปกรณ์แบบ HMI พร้อมปุ่มกดสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์
  - สำหรับวัดระดับของของเหลวหรือผงเมล็ดย่านการวัดสูงสุด 15 เมตร
  - ถังสารเคมี (Chemical storage vessels), ถังไฟเบอร์ (Filter beds)
  - ถังใส่ของเหลวแทบทุกชนิดที่เป็นถังเปิดและถังปิด, ถังเก็บน้ำ (Water storage tank)
  - ถังไซโลเก็บผงและเมล็ด (Silo)
  - ใช้ในการวัดระดับของเหลวหรือผงเมล็ดที่ต้องการทราบระดับของของเหลวภายในถังหรือบ่อ
  - สามารถใช้ในพื้นที่เปิดได้ (Approved for open air applications outside of a tank)
  - สามารถติดตั้งใช้งานในที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้
  - สามารถติดตั้งด้านนอกถังได้ โดยอ่านค่าทะลุผ่านแผ่นพลาสติดที่ติดอยู่ด้านบนถังได้
  - สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอุปกรณ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth connectivity for easy setup with SITRANS mobile IQ)

 • SIEMENS SITRANS LR140 SIEMENS SITRANS LR140 เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์

  ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน

  - หลักการวัด : Radar
  - สำหรับวัดระดับของของเหลวย่านการวัดสูงสุด 8 เมตร
  - ถังสารเคมี (Chemical storage vessels), ถังไฟเบอร์ (Filter beds)
  - ถังใส่ของเหลวแทบทุกชนิดที่เป็นถังเปิดและถังปิด, ถังเก็บน้ำ (Water storage tank)
  - ใช้ในการวัดระดับของเหลวหรือผงเมล็ดที่ต้องการทราบระดับของของเหลวภายในถังหรือบ่อ
  - สามารถใช้ในพื้นที่เปิดได้ (Approved for open air applications outside of a tank)
  - สามารถติดตั้งใช้งานในที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้
  - สามารถติดตั้งด้านนอกถังได้ โดยอ่านค่าทะลุผ่านแผ่นพลาสติดที่ติดอยู่ด้านบนถังได้
  - สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอุปกรณ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth connectivity for easy setup with SITRANS mobile IQ)

 • SIEMENS SITRANS LR120 SIEMENS SITRANS LR120 เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์

  ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน

  - หลักการวัด : Radar
  - สำหรับวัดระดับของของเหลวหรือผงเมล็ดย่านวัดสูงสุด 30 เมตร
  - ถังสารเคมี (Chemical storage vessels), ถังไฟเบอร์ (Filter beds)
  - ถังใส่ของเหลวแทบทุกชนิดที่เป็นถังเปิดและถังปิด, ถังเก็บน้ำ (Water storage tank)
  - ถังไซโลเก็บผงและเมล็ด (Silo)
  - ใช้ในการวัดระดับของเหลวหรือผงเมล็ดที่ต้องการทราบระดับของของเหลวภายในถังหรือบ่อ
  - สามารถใช้ในพื้นที่เปิดได้ (Approved for open air applications outside of a tank)
  - มี Submergence shield สามารถใช้ในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมได้
  - ลดมุมกระจายแสง (Beam Angle) ลงเหลือ 4° ดังนั้นจึงสามารถติดหางจากขอบถังหรือขอบบ่อได้ต่ำสุดเพียง 1.1 เมตร ที่ระยะตรวจจับ 30 เมตร
  - สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอุปกรณ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth connectivity for easy setup with SITRANS mobile IQ)
  - เชื่อมต่อผ่าน HART ได้
  - มีรุ่นป้องกันการระเบิดให้เลือกใช้งาน

 • SIEMENS SITRANS LR110 SIEMENS SITRANS LR110 เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์

  ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน

  - หลักการวัด : Radar
  - สำหรับวัดระดับของของเหลวหรือผงเมล็ดย่านวัดสูงสุด 15 เมตร
  - ถังสารเคมี (Chemical storage vessels), ถังไฟเบอร์ (Filter beds)
  - ถังใส่ของเหลวแทบทุกชนิดที่เป็นถังเปิดและถังปิด, ถังเก็บน้ำ (Water storage tank)
  - ถังไซโลเก็บผงและเมล็ด (Silo)
  - ใช้ในการวัดระดับของเหลวหรือผงเมล็ดที่ต้องการทราบระดับของของเหลวภายในถังหรือบ่อ
  - สามารถใช้ในพื้นที่เปิดได้ (Approved for open air applications outside of a tank)
  - สามารถติดตั้งใช้งานในที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้
  - สามารถติดตั้งด้านนอกถังได้ โดยอ่านค่าทะลุผ่านแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่ด้านบนถัง
  - สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอุปกรณ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth connectivity for easy setup with SITRANS mobile IQ)
  - เชื่อมต่อผ่าน HART ได้
  - มีรุ่นป้องกันการระเบิดให้เลือกใช้งาน

 • SIEMENS SITRANS LR100 เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์

  ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน

  • หลักการวัด : Radar
  • สำหรับวัดระดับของของเหลว ย่านวัดสูงสุด 8 เมตร
  • ถังสารเคมี (Chemical storage vessels), ถังไฟเบอร์ (Filter beds)
  • ถังใส่ของเหลวแทบทุกชนิดที่เป็นถังเปิดและถังปิด, ถังเก็บน้ำ (Water storage tank)
  • ใช้ในการวัดระดับของเหลวที่ต้องการทราบระดับของของเหลวภายในถังหรือบ่อ
  • สามารถใช้ในพื้นที่เปิดได้ (Approved for open air applications outside of a tank)
  • สามารถติดตั้งใช้งานในที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้
  • สามารถติดตั้งด้านนอกถังได้ โดยอ่านค่าทะลุผ่านแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่ด้านบนถังได้
  • สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอุปกรณ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ (Bluetooth connectivity for easy setup with SITRANS mobile IQ)
 • HONDEX MRG-10 เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์

  เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์คุณภาพสูงจาก HONDEX ประเทศญี่ปุ่น ถูกออกแบบมาสำหรับแก้ไขปัญหาของเหลวที่มีฟองหนาลอยอยู่เหนือระดับจริง รุ่นนี้สามารถวัดโดยยิงคลื่นทะลุฟองได้ ทั้งยังทนความร้อนได้สูง 150 องศา C อีกด้วย

  • Radar Level Sensor
  • ตัวกลาง :  ของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน สารเคมี โดยเฉพาะของเหลวที่มีปัญหาจากฟองลอยเหนือผิวน้ำ
  • ย่านการวัดระดับ : 0.3~20 ม. ค่าความแม่นยำ 10 มม.
  • ใช้ไฟ : 16-36 VDC
  • เอ๊าท์พุท : 4~20 mADC แบบ 2 สาย
  • วัสดุ : ตัวเครื่อง อลูมิเนียมหล่อ,Horn 8" มุมบีม 17 องศา สเตนเลส316L
  • การยึดติดตั้ง : แบบหน้าแปลนสามารถถอดได้
  • อุณหภูมิของเหลว : สูงสุด 150 องศา C
 • SIEMENS SITRANS PROBE LR เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์

  เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์คุณภาพสูงจาก SIEMENS รุ่นมาตรฐานที่มียอดจำหน่ายสูงสุด สำหรับของเหลว , เคมี , กรดด่าง และน้ำมันไวไฟ สำหรับของเหลวที่เก็บในถังที่มีสภาพ Vacuum หรือ มีความดันในถัง(ไม่เกิน 3 บาร์)

  • Radar Level Sensor
  • ตัวกลาง : ของเหลวเท่านั้น รวมทั้งสารเคมี และ น้ำมันไวไฟ
  • ย่านการวัดระดับ : 0.3~20ม.
  • ใช้ไฟ : 24~30 VDC
  • เอ๊าท์พุท : กระแส 4~20 mA แบบ 2 สาย ค่าความแม่นยำ 0.1%
  • วัสดุ : ตัวเครื่อง PBT,ก้าน Polypropylene , IP67
  • การยึดติดตั้ง : เกลียว 1.5" NPT
  • การแสดงผล : ตัวเลข LCD พร้อมบาร์กราฟแสดงค่าระดับและปริมาณของเหลว
  • อุณหภูมิของเหลว : สูงสุด 80 องศา C ทนความดันสูงสุด 3 บาร์
 • SIEMENS SITRANS LR560 เครื่องวัดระดับผงเมล็ดแบบเรดาร์

  เครื่องวัดระดับของผงเมล็ดแบบเรด้าร์คุณภาพสูงจาก SIEMENS รุ่นใหม่ล่าสุดขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเป็นสเตนเลส 316L ทุกส่วน สำหรับงานวัดผงเมล็ดในไซโล ที่มีฝุ่น ควัน โดยเฉพาะ เช่น ปูน , ทราย , ข้าวสาร , อาหารสัตว์ , แป้ง , เม็ดพลาสติก โดยเฉพาะรุ่นมาตรฐาน 40 ม. ซึ่งเ

  • ตัวกลาง : ผง เมล็ด (ที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายโดยเฉพาะ) รุ่นใหม่ล่าสุดตัวเล็กน้ำหนักน้อยแต่วัดระดับได้สูงสุด 100 ม.
  • ย่านการวัดระดับ มีให้เลือกรุ่นมาตรฐาน 40 ม. รุ่นพิเศษ 100 ม.
  • ความถี่ของคลื่นเรดาร์ : 78 GHz
  • เอ๊าท์พุท : 4~20 mADC แบบ 2 สาย
  • วัสดุ : ตัวเครื่อง และหน้าแปลนทำจาก SUS316L
  • การยึดติดตั้ง : หน้าแปลนมาตรฐาน JIS/ANSI/DIN ขนาด 3"
  • อุณหภูมิวัตถุ : สูงสุด 100 องศา C ในรุ่นย่านวัด 40 ม. และ 120 องศา C ในรุ่น 100 ม. ทนความดันสูงสุด 3 บาร์
 • SIEMENS SITRANS LR250 เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์

  เครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรด้าร์คุณภาพสูงจาก SIEMENS รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับงานวัดระดับของเหลวที่ถูกเก็บในถังที่มีสภาพความร้อนสูง(ไม่เกิน 150 องศา C)

  • ตัวกลาง : ของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน สารเคมี โดยเฉพาะของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง
  • ย่านการวัดระดับ : 0.3~20 ม. ค่าความแม่นยำ 3 มม.
  • ใช้ไฟ : 24~30 VDC
  • เอ๊าท์พุท : 4~20 mADC แบบ 2 สาย
  • วัสดุ : ตัวเครื่อง อลูมิเนียมหล่อ,Horn 3' สเตนเลส316L
  • การยึดติดตั้ง : เกลียว 2" NPT
  • อุณหภูมิของเหลว : สูงสุด 200 องศา C
 • SIEMENS SITRANS LR460 เครื่องวัดระดับผงเมล็ดแบบเรด้าร์

  เครื่องวัดระดับผงเมล็ดแบบเรด้าร์ รุ่น Top สูงสุดของ SIEMENS ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับไซโลได้สูงสุดถึง 100 ม. เพียงรุ่นเดียวที่สามารถวัดระดับได้สูงสุดในขณะนี้

  • ตัวกลาง : ผง เมล็ด (ที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย)รุ่น Top สูงสุดของ SIEMENS
  • ย่านการวัดระดับ : 0.35~100 ม.
  • ความถี่ของคลื่นเรดาร์ : 24.2~25.2 GHz
  • ใช้ไฟ : 120~230 VAC (มาตรฐาน), 24 VDC (สั่งเพิ่ม)
  • เอ๊าท์พุท : 4~20 mADC แบบ 4 สาย
  • วัสดุ : ตัวเครื่อง อลูมิเนียมหล่อ IP67,ส่วนหน้าแปลนและ Horn ทำจาก SUS316L
  • การยึดติดตั้ง : หน้าแปลนมาตรฐาน 4" พร้อม Horn ขนาด 4"
  • อุณหภูมิของเหลว : สูงสุด 200 องศา C
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 12
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ