CCTV Security 24 hrs.

CCTV Security 24 hrs.

           ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นที่สาธารณะ ศูนย์การค้า หรืออาคารสำนักงานใหญ่ๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

           เป็นที่ทราบกันดีว่า กล้องวงจรปิดนั้นทำหน้าที่ถ่ายทอดภาพจากสถานที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการ การตรวจสอบเฝ้าดูยังคงต้องใช้คนมองจากภาพที่เห็นอยู่บนหน้าจอ เมื่อจำนวนกล้องที่ถูกติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่างๆ มีจำนวนมาก การเฝ้าดูและการจัดการอาจทำได้ไม่ครอบคลุม จึงไม่สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพที่ทันสมัย ที่เรียกว่า Video Content Analytics (VCA) เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน Video Content Analytics (VCA) ในระบบกล้องวงจรปิดของ UNION

Line Crossing Detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับทิศทาง เข้า-ออกสำหรับการข้ามเส้นที่กำหนด สามารถตรวจจับบุคคล หรือพาหนะที่ข้ามเส้นตามที่กำหนดทิศทางได้

Intrusion detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับการบุกรุก หากมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่หวงห้ามระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทันที การใช้งาน เราสามารถสร้างกรอบพื้นที่เขตหวงห้ามได้เองตามต้องการ

Face detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับและเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล

Unattended baggage detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับการวางสัมภาระ (กระเป๋า) ทิ้งไว้ในพื้นที่เสี่ยง หากมีผู้นำกระเป๋าสัมภาระมาวางไว้นานเกินกว่าเวลาที่ฟังก์ชันกำหนด ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ

Object removal detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ การใช้งานเราสามารถสร้างเส้นกรอบพื้นที่ตรวจจับให้ครอบคลุมวัตถุทั้งหมดที่ไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายออกไป และให้ระบบควบคุมจดจำวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในกรอบเส้นภาพดังกล่าว เมื่อใดที่วัตถุในกรอบถูกเคลื่อนย้ายระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบทันที

Scene change detection เป็นฟังก์ชันการตรวจจับการเปลี่ยนมุมกล้องแบบฉับพลัน ใช้เตือนเมื่อมีผู้มาหมุนกล้องเปลี่ยนมุมภาพ หรือมีการนำวัตถุใด ๆ มาปิดบังหน้ากล้อง

           ด้วยฟังก์ชัน Video Content Analytic (VCA) ของ UNION จะทำให้ระบบกล้องวงจรปิดมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

           สนใจระบบกล้องวงจรปิด โปรดติดต่อที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ CCTV บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เบอร์โทรติดต่อ 095-367-4808, 02-299-3333, 02-022-9999, 02-299-3000 ต่อ 7220

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ