เครื่องมือวัดความดัน Pressure Meter PS-9302

เครื่องมือวัดความดัน Pressure Meter PS-9302

เครื่องมือวัดความดันนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น เกจ์วัดความดัน (Pressure Gauge), เซนเซอร์วัดความดัน (Pressure Sensor) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันแบบถาวรตรงบริเวณที่ต้องการวัด แต่บางครั้งผู้ใช้งานอยากรู้เพียงแค่ว่าตรงบริเวณนั้นมีค่าความดันเท่าไร ไม่ต้องการติดตั้งถาวร บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด จึงขอนำเสนอเครื่องวัดความดันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของท่าน คือ มิเตอร์วัดความดันแบบมือถือ (Pressure Meter) รุ่น PS-9302 ที่สามารถวัดความดันได้สูงถึง 400 bar สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย

 • Measure Pneumatic Pressure
 • Measure Automobile Enging Vacuum Pressure
 • Pressure for Super Heat Measurement
 • Hydraulic Servo Controls
 • Air conditioning
 • Food Processing

มิเตอร์วัดความดัน
(PRESSURE METERS) รุ่น PS-9302

คุณสมบัติ

 • ย่านการวัดความดันได้ 7 ย่าน (2, 5, 10, 20, 50, 100, 400 bar) โดยขึ้นอยู่กับเซนเซอร์วัดความดันที่นำมาต่อร่วม
 • เลือกหน่วยวัดความดันได้ถึง 8 หน่วยคือ bar, psi, kg/cm2, mm/Hg, inch/Hg, meter/H2O, inch/ H2O, Atmosphere
 • ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทางพอร์ท RS232 (สั่งซื้อโปรแกรมและสายเพิ่ม)
 • บันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุด และเรียกข้อมูลขึ้นมาดูภายหลังได้
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Sensor type 2 bar 5 bar 10 bar 20 bar 50 bar 100 bar 400 bar
  Max range Reso- lution Max range Reso- lution Max range Reso- lution Max range Reso- lution Max range Reso- lution Max range Reso- lution Max range Reso- lution
bar 2 0.002 5 0.005 10 0.01 20 0.02 50 0.05 100 0.1 400 0.5
psi 29 0.02 72.5 0.1 145 0.2 290 0.2 725 1 1450 2 5800 5
Kg/cm2 2.040 0.002 5.095 0.005 10.19 0.01 20.40 0.02 50.95 0.05 101.9 0.1 408 0.5
mm/Hg 1500 2 3750 5 7500 10 15000 20 37500 50 75000 100 300000 500
inch/Hg 59.05 0.05 147.6 0.1 295.2 0.2 590.5 0.5 1476 1 2952 2 11810 10
meter/H20 20.40 0.02 50.95 0.05 101.9 0.1 204.0 0.2 509.5 0.5 1019 1 4075 5
inch/H20 802 1 2006 2 4010 5 8020 10 20050 20 40100 50 160600 200
Atmosphere 1.974 0.002 4.935 0.005 9.87 0.01 19.74 0.02 49.35 0.05 98.7 0.1 394.5 0.5

เซนเซอร์วัดความดัน (PRESSURE SENSOR) รุ่น PS100-XXBAR

Description * Optional, pressure sensor that cooperate with PS-9302
* Out put : 100 mV DC for full scale.
* 4 pin DIN plug, 2 pins to accept DC 5 V exciting voltage (power supply) for  pressure transducer, anothrt two pins for output singal of 100mV full scale.
Size : 30 mm dia. x 85 mm. Weight : 160 g.
Pressure Port Connector : 1/4” PS, (per inch 19 teeth.)
Model 2 bar Sensor PS100-2BAR
5 bar Sensor PS100-5BAR
10 bar Sensor PS100-10BAR
20 bar Sensor PS100-20BAR
50 bar Sensor PS100-50BAR
100 bar Sensor PS100-100BAR
400 bar Sensor PS100-400BAR

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ