งานอบความร้อน Finned Heater VS Infrared Heater

งานอบความร้อน Finned Heater VS Infrared Heater

การแผ่รังสีความร้อนจากฮีตเตอร์อินฟราเรด

การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) เป็นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆ เป็นการให้ความร้อนโดยการแผ่รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระทบกับพื้นผิวของวัตถุ พลังงานส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับและกลายเป็นพลังงานความร้อนในวัตถุ โดยที่วัตถุแต่ละชนิดสามารถดูดกลืนความร้อนจากการแผ่รังสีได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวของวัตถุนั้นๆ เช่น วัตถุสีดำหรือสีเข้ม จะสามารถดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวหรือสีอ่อน และวัตถุผิวขรุขระจะดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุผิวเรียบและขัดมัน ส่วนวัตถุที่มีลักษณะผิวมันวาวสะท้อนแสง จะทำให้รังสีความร้อนส่วนใหญ่ถูกสะท้อนออก ทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับความร้อนต่ำ

ฮีตเตอร์อินฟราเรด

เป็นตัวกำเนิดรังสีอินฟราเรดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามนุษย์ ซึ่งรังสีคลื่นความยาวนี้จะทำให้โมเลกุลของวัตถุที่ได้รับรังสีนี้เข้าไปเกิดการสั่นจึงก่อให้เกิดความร้อนขึ้น โดยหลักการนี้จะมีประสิทธิภาพมาก เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ และลักษณะของพื้นผิวของวัตถุที่สามารถดูดกลืนความร้อนได้ดี

การให้ความร้อนของฮีตเตอร์อินฟราเรด เป็นการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสามารถแผ่ทะลุเข้าไปในเนื้อของวัตถุ ทำให้อุณหภูมิภายในเนื้อวัตถุร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการแผ่ความร้อนเข้าไปเนื้อในของวัตถุ

การใช้งานฮีตเตอร์อินฟราเรด

เหมาะสำหรับงานอบแห้ง หรือ อบสีเคลือบเครื่องจักร,ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยคุณสมบัติของรังสีอินฟราเรดจะแตกต่างกันตามช่วงความยาวคลื่น รังสีอินฟราเรดที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้นจะมีประสิทธิภาพในการแผ่รังสีทะลุผ่านพื้นผิววัตถุได้มากกว่ารังสีอินฟราเรดที่มีช่วงความยาวคลื่นยาว จึงเหมาะกับการให้ความร้อนเฉพาะบริเวณพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ เช่น การอบสี และยังสามารถนำไปใช้กับงานอบความร้อนที่ต้องการความสะอาด ปลอดฝุ่น เช่น งานอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อบอาหาร อบยา เป็นต้น

การพาความร้อนด้วยลมร้อนจากฮีตเตอร์ครีบ

การพาความร้อน ( Heat Convection ) เป็นการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ โดยหลักการพาความร้อน เกิดจากตัวกลางได้รับความร้อนทำให้เกิดความหนาแน่นของอนุภาคน้อยลง ทำให้เกิดการขยายตัวลอยตัวสูงขึ้นและเคลื่อนตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย เราสามารถนำประโยชน์ของการพาความร้อนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น บ้านที่มีช่องลม หรืออาคารที่ติดพัดลมระบายอากาศ ก็ใช้หลักการพาความร้อน เมื่ออากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงจะออกไปตามช่องลม หรือ พัดลมระบายอากาศ อากาศที่เย็นกว่าก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ทำให้อาคารหรือบ้านไม่ร้อนุ

ฮีตเตอร์ครีบ

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนที่อาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน โดยการพาความร้อนผ่านตัวกลาง จึงต้องมีอากาศหรือลมจากพัดลมเป็นตัวช่วยในการทำงาน เพื่อพาความร้อนจากฮีตเตอร์ไปยังวัตถุที่ต้องการ

การให้ความร้อนโดยลมร้อนจากฮีตเตอร์ครีบ เป็นการให้ความร้อนอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอและคงที่ ความร้อนจะถ่ายเทที่พื้นผิวของวัตถุแล้วค่อยๆซึมเข้าไปยังเนื้อในของวัตถ

การใช้งานฮีตเตอร์ครีบ

เหมาะสำหรับงานอบวัตถุที่มีลักษณะของพื้นผิวที่ซับซ้อน ต้องการให้ความร้อนทั่วถึงทั้งชิ้นงาน เช่น งานอบคอล์ยลวดหม้อแปลงไฟฟ้า อบไม้ เมล็ดพืช อบพืชผลทางการเกษตร งานลดความชื้นในอากาศ (Duct Heater) ของระบบปรับอากาศ เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ