ประหยัดพลังงานง่ายนิดเดียว

ประหยัดพลังงานง่ายนิดเดียว

ประหยัดพลังงานผ่านกรณีศึกษา

สืบเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ส่งผลให้โรงแรมต้องปรับลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญประการหนึ่ง โรงแรมได้ดำเนินมาตรการจัดการเบื้องต้นมากมาย ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

ในเวลาต่อมา การไฟ้าฝ่ายผลิตได้เสนอโครงการอาคารสีเขียวต่อทางโรงแรม และได้ทำการสำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของโรงแรมพร้อมเสนอแนะว่า โรงแรมยังมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานได้สูง จึงเสนอระบบจัดการพลังงาน ซึ่งผลของระบบดังกล่าวสามารถควบคุมการใช้พลังงาน ลดค่าไฟฟ้า และลดปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟ้าโดยการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWHr) ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินงาน แสดงแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการลดค่าไฟฟ้า และลดการใช้พลังงาน โดยการใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)

การดำเนินการ

กฟผ. ได้สำรวจขั้นต้น โดยติดตั้งเครื่องมือวัดค่าทางไฟ้าตามจุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 จุด แล้วส่งค่าที่วัดได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและแสดงค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เวลาต่างๆ ผลการตรวจวัดพบว่า โหลดเครื่องปรับอากาศมีสัดส่วนสูงถึง 60% แสงสว่าง 25% และโหลดอื่นๆ อีก 15% สำหรับค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ระหว่างเวลา 18:00 - 22:30 น.

จากการผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ทางโรงแรมได้กำหนด 2 มาตรการหลัก เพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยให้กระทบต่อการให้บริการน้อยที่สุดดังนี้

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

  • กำหนดตารางเวลาการใช้อุปกรณ์บางชนิดให้มีการใช้งานเหลื่อมเวลากัน เช่น เตาอบขนมปัง และเครื่องซักผ้า
  • จัดเวลาและควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น (Chiller) แต่ละตัว เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทับซ้อนกัน
  • ตัดการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าความต้องการสูงสุดถึงจุดที่ตั้งไว้ โดยลดการใช้งานระบบปั๊มน้ำลง 50%, ปั๊มน้ำหมุนเวียนของสระน้ำลง 50%, AHU บริเวณโถงลิฟท์ 50% ตามลำดับ และเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อจำเป็นต้องใช้โหลดเกินค่าความต้องการสูงสุดที่กำหนด

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

  • เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน T5
  • หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและแสงสว่างของทางเดินหน้าห้องพักบริเวณที่ไม่ได้ใช้งาน
  • ลดจำนวนลิฟท์ใช้งานและลดการเดินเครื่องปรับอากาศ เมื่อห้องพักใช้งานมีจำนวนน้อยกว่า 50%
  • ปรับปรุงวงจรแสงสว่างภายในส่วนสำนักงานให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดพื้นที่ใช้งานที่เล็กลง และจัดพื้นที่ทำงานให้กลุ่มที่ทำงานร่วมกันมาอยู่ที่เดียวกัน
  • จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานโดยตัวแทนของพนักงานแต่ละแผนกเป็นสมาชิกเพื่อประสานงานได้อย่างทั่วถึง

หลักการทำงานของระบบจัดการพลังงาน

ระบบจัดการพลังงาน เป็นการประสมประสานการเก็บบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลของคอมพิวเตอร์เข้ากับการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อนำข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด เช่นสถานการณ์ทำงานหรือค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Monitoring) ไปเก็บบันทึกรวบรวมวิเคราะห์ประเมินผลบนคอมพิวเตอร์ และแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วอาจแจ้งเสียงเตือน หรือสั่งงานอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Control Devices) ทั้งนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ บนแกนเวลา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลต่อๆ ไป

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โรงแรมสามารถลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณ 10% และลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 10% คิดเป็นเงิน 27,292 บาทต่อเดือน จากเงินลงทุนในค่าอุปกรณ์ 393,311 บาท ทำให้สามารถคืนทุนภายใน 1 ปี 2 เดือนเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ