ทำไมต้องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ทำไมต้องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

img-1

เครื่องจักรหรือมอเตอร์ในอุตสาหกรรมทุกชนิด จะมีความสั่นที่บ่งบอกถึงสภาพของเครื่องจักร ถ้าค่าความสั่นที่วัดได้มีค่าสูง อาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรเกิดความไม่สมดุล หรือมีชิ้นส่วนใดเคลื่อนหรือหลุดไปจากตำแหน่งปกติ ซึ่งจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา ดังนั้น เครื่องวัด ความสั่นสะเทือนจึงถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานของช่างซ่อมบำรุงที่ทุกโรงงานควรมี

ถ้าเครื่องจักรที่ใช้งานเริ่มเสื้อมสภาพ

ในกรณีที่เครื่องจักรเริ่มเสื่อมสภาพ เสียงดังสั่น, มีความร้อน แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

เมื่อมีการวัดความสั่น →

จะได้ข้อมูลตัวเลขที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุได้

ถ้าเครื่องจักรเกิดปัญหาจนต้องหยุดเครื่อง

 • ถ้าเครื่องจักรเกิดปัญหาจนต้องหยุดเครื่อง
 • ต้องใช้เงินจำนวนมากและเวลานาน ในการซ่อมหรือ อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ไลน์การผลิตต้องหยุด ทุนหาย กำไรหด
เมื่อมีการวัดความสั่น →
 • เมื่อมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและ ช่วยยืดระยะะการใช้งานของ เครื่องจักรได้อีกด้วย
 • ลดการเสียโอกาสในการหากำไร

การสั่นสะเทือน คือการสั่น หรือแกว่งของวัตถุเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิง เช่น การสั่นของมอเตอร์ การสั่นของเครื่องจักรที่ยึดอยู่กับฐาน เป็นต้น หน่วยการวัดความสั่นสะเทือนมี 3 หน่วย ขึ้นอยู่กับการใช้งานตามตารางที่ 1

หน่วยการวัดความสั่นสะเทือน

  1. การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement) 2. การวัดความเร็ว (Velocity) 3.การวัดอัตราเร่ง(Acceleration)
ความหมาย วัดว่าในการสั่นแต่ละรอบมีระยะเคลื่อนที่ไปจากจุดอ้างอิงเท่า โดยวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak) วัดว่าในการสั่นแต่ละรอบมีความเร็วเท่าไหร่ โดยวัดแบบ RMS วัดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการเคลื่นที่
หน่วยการวัด นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิ้ว(inch) นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s) นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีกำลังสอง (mm/s2)
การใช้งาน มักใช้กับเครื่องจักรที่มีรอบต่ำๆ ไม่เกิน 1200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ไม่เกิน 20 Hz ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบมากว่า 1,200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20 Hz-1000 Hz มักใช้วัดกับการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 10 kHz ขึ้นไป

การวัดความสั่นสะเทือน โดยปกติเราจะวัดความสั่นสะเทือน 3 แกน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวการวัดความสั่น

 • A คือวัดในแนวแกนเพลา
 • H คือวัดในแนวรัศมีแนวนอน
 • V คือวัดในแนวรัศมีแกนตั้ง

มาตรฐานการวัดความสั่นสะเทือน

 • Class1 : เครื่องจักรขนาดเล็กมีกำลังต่ำกว่า 15 kW
 • Class2 : เครื่องจักรขนาดกลาง มีกำลังตั้งแต่ 15 ถึง 75 kW หรือเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 75 ถึง 300 kW ที่ติดตั้งบนฐานยึดที่แข็งแรง
 • Class3 : เครื่องจักรขนาดใหญ่ มีกำลังมากกว่า 300 kW ที่ติดตั้งบนฐานที่ยึดแน่น (Rigid Foundation)
 • Class3 : เครื่องจักรขนาดใหญ่ มีกำลังมากกว่า 300 kW ที่ติดตั้งบนฐานที่ยึดแน่น (Rigid Foundation)

ตามมาตรฐาน ISO 10816 ได้ระบุระดับความรุนแรงของการสั่นสะเทือนที่จำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงไว้ เมื่อเราวัดได้ค่าความสั่นและทราบถึงประเภทของเครื่องจักรของเราแล้ว ให้นำค่ามาเทียบตามตารางที่ 2

ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816

ประเภทเครื่องจักร Class I Class II Class III Class Vi
ความเร็วในการสั่น Vrms in/s mm/s 15kW 75-300kW 300kW 300kW
rigid foundation soft foundation
0.01 0.28        
  0.02 0.45        
  0.03 0.71   สภาพดี  
  0.04 1.12        
  0.07 1.18        
  0.11 2.8   เริ่มมีการสั่น  
  0.18 4.5        
  0.28 7.1   มีการสั่นที่ต้องซ่อมบำรุง  
  0.44 11.2        
  0.7 18        
  0.71 28   มีการสั่นมาก ต้องหยุดใช้และซ่อมทันที  
  1.1 45        

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนรุ่นใหม่

TV - 120SD

 • วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเพื่อทำการตรวจสอบสภาพในงานซ่อมบำรุง
 • วัดได้ทั้งค่าความเร่ง (Acceleration), ความเร็ว (Velocity) และระยะการสั่น (Displacement)
 • ย่านความถี่กว้าง : 10Hz~1kHz ความไวที่สัมพันธ์กันเป็นไปตาม ISO 2954
 • มีเซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือนและฐานรองแม่เหล็กให้มาพร้อมเครื่อง
 • มีการคงค่าข้อมูล มีการบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุด และสามารถเรียกขึ้นมาดูได้
 • ข้อมูลที่ได้จาก SD card เป็นไฟล์ Excelพร้อมกับข้อมูลเวลา (ปี/ เดือน/ วัน/ ชั่วโมง/ นาที/ วินาที) ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเมื่อเก็บข้อมูลผ่าน SD CARD
 • ใช้วงจรไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเที่ยงตรงสูง
 • ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทางพอร์ท RS232/ USB

TV - 280

 • เครื่องวัดความสั่นแบบปากกา ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
 • วัดค่าความเร็ว (Velocity) และความเร่ง (Acceleration) เป็นค่า RMS
 • ย่านความถี่กว้าง : 10Hz~1kHz ความไวที่สัมพันธ์กันเป็นไปตาม ISO 2954
 • มีหน่วยการวัดให้เลือกหลากหลาย ทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยอังกฤษ
 • ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ