Level Sensor

Level Sensor

เครื่องมือวัดระดับ หรือ Level คือ ความสูงของวัตถุ หรือ ระดับปริมาณวัตถุที่ถูกเก็บในถัง หรือ ภาชนะ หรือ แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งระดับนี้มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องมีสวิทช์หรือเซนเซอร์ เพื่อใช้วัด หรือ ควบคุม หรือ แสดงค่าของระดับให้ผู้ใช้งานได้ทราบ และนำผลดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตตามต้องการ 

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 3 จาก 3
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ